de Bergen

17
 

 Donateur
 

Hierbij enkele "kiekjes" van onze Kerstviering op 24 dec j.l.
De dienst werd voorgezeten door Aalmoezenier van der Vring, verbonden aan de legerplaats Oirschot.
Doel van de dienst was om stil te staan bij onze collega's die thans bij brandhaarden in het buitenland zitten, ver van hun "thuisfront", en zij die ons ontvallen zijn in "Dienst van de Vrede".

Het pand aan de Smitsstraat 17 is thans in gebruik als Inloophuis voor Veteranen.
Een veilige en beschermde plek, waar iedereen, maar Veteranen in het bijzonder, elkaars gelijkgestemden kunnen treffen.

Dit Inloophuis voor Veteranen is bijzonder belangrijk omdat:


- Het de Veteraan (zowel jong als oud) het respect geeft, voor datgenen wat zij voor de gemeenschap hebben gedaan in "Dienst van de Vrede"
- Het hen ook een zekere erkenning geeft van hun status als Veteraan;
- Het hen de gelegenheid biedt in een bijzondere ambiance over hun ervaringen met gelijkgestemden daarover te praten;
- Wij, als Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost, door middel van het Inloophuis voor Veteranen (bestemd voor alle Veteranen, maar vooral voor hen uit Brabant Zuid Oost), streven naar het vergroten van het draagvlak voor deze categorie jongeren en ouderen.

Daarom bent u allen, onze buurtgenoten uit de Bergen, altijd van harte welkom. Kom eens bij ons binnen en maak eens kennis en een praatje met hen die aanwezig zijn, onder het genot van een kopje koffie ed.

Dit wordt enorm gewaardeerd zowel door onze bezoekers (Veteranen) als door ons, het bestuur.
Voor verdere informatie verwijs ik u gaarne naar onze
site www.svbzo.nl.

Met vriendelijke, maar vooral dankbare Veteranen-groet.


   

ABC